KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

 

Készült:               A Munkáséri Horgász és Környezetvédő Egyesület (székhelye: 2800 Tatabánya, Madách utca 1/G) tagságának 2021. november 27-i II. megismételt közgyűléséről.

Helyszín:             Kertvárosi Bányász Művelődési Központ, Tatabánya Hadsereg utca 98.

Jelen vannak:      mellékelt jelenléti ív szerint

 

Tárgy:                   H. E. tagságának II. megismételt közgyűlése

 

Tervezett napirend:

 

 1. Tájékoztató a tisztségviselő választást követő átadás-átvételi eljárásról, az egyesület jelenlegi helyzetéről, rövid- és középtávú koncepcióról,
 2. Alapszabály módosítása (székhely, egyebek),
 3. Horgászrend módosítása,
 4. Őrségrend további rendjének egyeztetése,
 5. Területi jegy kiadásával kapcsolatos változásokról döntés,
 6. Tisztségviselő választás (fegyelmi bizottság elnöke)

                             

 1. november 27-én 9:10-kor Nagy Csaba, az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy jelen van a tagok 50 fő, mivel a közgyűlés összehívott második Közgyűlés, a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes .

 

Nagy Csaba elnök javasolja a Közgyűlésnek a levezető elnöknek  Kovacshegyi Zoltánt aki a felkérést elfogadja, más javaslat nem érkezett ezért szavazásra kéri a közgyűlést.

A Közgyűlés 15/2021 határozatával egyhangúlag, ellenszavazat nélkül megszavazta Kovácshegyi Zoltánt levezető elnöknek.

 

Kovácshegyi Zoltán köszönti az egybegyűlteket, tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Közgyűlés szabályos levezetése miatt a következő tisztségek megválasztása kötelező:

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezető személyére – Árendás Ibolya. Megkérdezi Árendás Ibolyát, hogy a jegyzőkönyv vezetői feladatokat ellátja-e. Árendáés Ibolya határozott igennel válaszol.

Kovácshegyi Zoltán megkérdezi, hogy más javalat van-e levezető elnök személyére. Más javalat nem érkezett. Elfogadásra javasolja Árendás Ibolyát jegyzőkönyv vezetőnek.

A Közgyűlés 16/2021 határozatával 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, és 47 igennel a javaslatot elfogadta.

 

A levezető elnök megkérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő 2 fő személyére van -e önként jelentkező. 2 önként jelentkező vállalta a jegyzőkönyv hitelesítést, Csiszár Józsefné és Zelenyák Gyula.

Kovácshegyi Zoltán megkérdezi, hogy elfogadja-e a Közgyűlés Csiszár Józsefnét és Zelenyák Gyulát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Közgyűlés 17/2021 határozatával 50 igennel, egyhangúlag elfogadta.

 

A levezető elnök megkérdezi a Közgyűlés tagjait, hogy a szavazat számláló bizottság felállításához szükséges 3 fő személyére van -e önként jelentkező. 3 önként jelentkező vállalta a számláló bizottsági feladatok ellátását:  Pintér János, Csiszár Józsefné, Zóna István.

Kovácshegyi Zoltán megkérdezi, hogy elfogadja-e a Közgyűlés Pintér Jánost, Csiszár Józsefnét, Zóna Istvánt a számlálóbizottsági feladatok ellátására.

A Közgyűlés 18/2021 határozatával 2 fő tartózkodása mellett 48 igennel, elfogadta.

 

Kovácshegyi Zoltán megkérdezi, Zóna Istvánt, hogy vállalje e a szavazat számláló bizottság elnöki feladatainak ellátását. Zóna István a felkérést elfogadta.

A Közgyűlés 19/2021 határozatával 2 fő tartózkodása mellett 48 igennel, elfogadta.

 

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jegyzőkönyv pontos elkészítése érdekében a hozzászólások és a válaszadásokról hangfelvétel készül.

A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 20/2021 határozatával egyhangúan, elutasítás és tartózkodás nélkül elfogadja a hanganyag rögzítését.

 

Kovácshegyi Zoltán tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Czakó Sándor , a fegyelmi bizottság elnöke 2021. 09.20-án írásban lemondott. A fegyelmi bizottság elnöki posztját a következő, azaz a jelenleg megtartott Közgyűlésen pótolni szükséges.

A mai napig két jelentkezés történt írásban, név szerint idősebb Slezák József, Lengyel Csaba és egy javaslattétel Dörömbözy Béla személyére. Kovácshegyi Zoltán a jelenlevő Dörömbözy Bélát megkérdezi, hogy a jelölést elfogadja-e. Dörömbözy Béla a jelölést elfogadta. A másik két jelölt a Közgyűlés előtt szóban nyilatkozza, hogy a jelölését fenntartja.

A levezető elnök  felolvassa a meghirdetett napirendi pontokat. Kiegészítő napirendi pontra, „Egyebek”-ben tárgyalandó témára nem érkezett javaslat.

A napirendi pontokat a Közgyűlés 21/2021 határozatával egyhangúlag elfogadta.

 

Kovácshegyi Zoltán felkéri Nagy Csabát és Radvánszky Istvánt a tájékoztató megtartására.

 

 1. Napirendi pont: Tájékoztató a tisztségviselő választást követő átadás-átvételi eljárásról, az egyesület jelenlegi helyzetéről, rövid- és középtávú koncepcióról,
 • Átvétel több fordulóban zajlott, mely máig nem teljeskörű,
 • könyvelési szerződés megszűnt 08.31-én
 • teljeskörű újrakönyvelés történt,
 • bevételek, kiadások egyensúlya rendben, évek közötti csúszások vannak (halak, áram) bizonyos tételek tekintetében,
 • beszámoló tartama időben nem valós, megtévesztő. A területen lévő vagyontárgyak zöme nincs kimutatva az egyesületnél,
 • Anyagi helyzet stabil, de nagyonn ütemben kellene gyarapodni a vagyonnak,
 • Pályázati lehetőségek nem voltak kihasználva kellő mértékben, erre nagy hangsúlyt fektetünk a továbbiakban,
 • Fizikai leltárnak és a fellelhető eszközök nem egyeznek, leltárban nem szereplő tételek egyeztetése szükséges,
 • Szerződések nincsenek meg teljeskörűen. (áram, hulladék szállítás) Beszereztük egyrészét, egy része még folyamatban,
 • Nincs határozatok tára, nincsenek bizottsági, elnökségi, közgyűlési határozatok, jelenleg ezeket alkalmazni nem lehet,
 • Folyamatban lévő ügyek listájának teljes hiánya, random esnek ki a szekrényből, akinek van kérem jelezze,
 • Nincs jelenleg hatályos tagjegyzék, nincsen információ a kedvezményekről, felmentésekről, parti horgászokról, valamiért nem fizető tagokról,
 • Nincsenek teljeskörű információk a házakról, építésekről, elutasításokról, írásban rögzített anyagok száma elenyésző,
 • Engedélyek!!! Vízjogi létesítési engedély 2017-ben lejárt, Megújítás 920eFt+Áfa
 • Kút vízkivételi engedély lejár, előző vezetés nyilatkozata alapján szabálytalanul működtetve. Teljes elhanyagolás. Elfogadhatatlan. Engedély megújítása 870eFt+Áfa. Szivattyú kivétel, szerviz, stb plusz százezrek. Szabályos üzemelés, varható 500-600eFT többlet ktg
 • Mohosznál lezáratlan ügyeink vannak, elszámolások hiányoznak, területi engedély kiadása változott, tanfolyamot kellett elvégezni az adatok rögzítéséhez,
 • A megalakult elnökség megválasztotta a főellenőrt. Lengyel Csaba, elkészíti 12.15-ig az éves ellenőrzési tervet. Kedvezmény rendszer kerül bevezetésre: évi 15 alkalom ellenőrzés esetén mentesül a 44eFt területi engedély díj megfizetése alól. Segítő tag 3 alkalmmal történő munkája beváltható egy nap közösségi munkára. 1 fő társadalmi ellenőr megbízása volt fellelhető, nem tudjuk ki ellenőrizhetett a tónál. Elnökségi tagok társadalmi halőrök, random ellenőriznek ezentúl, kedvezmény a részükre nem jár.

 

 • Nulla pont felvétele, működési szabályok újraalkotása a következő közgyűlésig
 • FB ellenőrzés lefolytatása a fentiek miatt, felelősség megállapítása, lehetséges fegyelmi eljárás elvégzése.

 

Elvégzendő feladatok rövidtávon:

 • Szabályszerű működés elérése,engedélyek tisztázása
 • Terület átvétellel kapcsolatos állapot, 2001, mohosz, vízjogi. Erdészet, MNV, lassú folyamat és feltehetően drága
 • Tavak vízszintje ingadozó, párolgásnál nagyobb a veszteség. Alsó tó vízszintjét indokolt emelni 20-40cm-el. Parti horgászhelyeket átalakítani, zsomp, vízátemelés, kiülők kialakítása 4 db.
 • Alsó tó mellett kerítés indokolt a „halfogyás” miatt.
 • Tudomásunkra jutott néhány nem rendeltetésszerű szennyvíztároló, ellenőrzés lesz, környezetvédelmi okokból
 • Villamos rendszer karbantartása közösségi munka keretében, Zelenyák Gyula, Vadas János, Lipót Róbert. Javasolt naptári negyedéves számlázás az egyesület pénzügyi tehermnetesítése miatt, 5000 Ft érték felett, alatta göngyölődik
 • Pályázatok benyújtása eszközökre, műszerekre, halasításra
 • Melegedő, közösségi épület kialakítása közösségi munka bevonása, kapcsolatrendszerek kiaknázása

 

Fontos tartalmak:

 • Elfogadásra került: a határozatok tárának hiánya miatti „0 pont” felvétele
 • Felügyelő bizottság az elmúlt 5 évben elkövetett szabálytalanságokat, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását, egyéb mulasztásokat kivizsgálja december 31-i határidőig
 • A felmentések, a kedvezmények hiánya miatt , kéri a Közgyűlés a tagokat, hogy a náluk lévő dokumentumokat (határozatokat) december 15-ig , az elnökség számára jutassák el
 • Az áram-számlázás negyedévente történik
 • Január – közösségi munka
 • Fentieket egyhangúlag elfogadták

 A tájékoztatót a Közgyűlés 22/2021 határozatával egyhangúlag elfogadta.

 

 1. Napirendi pont: Alapszabály módosítás ( székhely, egyebek)

Az Alapszály módosításait a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza, annak tartalma szóban ismertetésre került.

A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 23/2021 határozatával 1 elutasítás és 1 tartózkodás mellett, 48 igen szavazattal elfogadja az Alapszabály változást.

 

 1. Napirendi pont: Hogászrend módosítása

A 3. napirendi pont előadója Sólyom Gábor, horgászmester.

Sólyos Gábor javasolja, hoyg a Horgászrend, Elnökség által tett változtatási javsaltait külön külön egyesével szavazza meg a Közgyűlés.

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

 1. Javaslat: Etetőhajó használata megengedett

A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 24/2021 határozatával 1 elutasítás mellett, 49 igen szavazattal elfogadja a javaslatot.

 

 1. Javaslat: Fonottzsínór használata

A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 25/2021 határozatával 2 elutasítás mellett, 48 igen szavazattal elfogadja a javaslatot.

 

 1. Javaslat: Horgászrendből kivenni: A csukaívás háborítatlanságának biztosítására, az országos csuka fogási tilalom időszakára a Nevelő-tó vízterületén teljes ragadozó fogási tilalom érvényes

 A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 26/2021 határozatával 2 elutasítás mellett, 48 igen szavazattal elfogadja a javaslatot.

 

 1. Javaslat:
  1. Harcsa méretkorlátozása: 80cm
  2. Pontyra és harcsára tilalmi idő nincs.

A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 27/2021 határozatával egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

 

 1. Javaslat Napijegyekkel történő horgászatra:
  1. Sportjeggyel: nem tarthat meg halat
  2. Békés halas jeggyel: 1 db békés nemes halat (ponty, amúr) és 3 kg egyéb halat tarthat meg. Ragadozó halra nem horgászhat!
  3. Teljes árú napijegy: 1 darab békés (ponty, amúr) és 1 darab ragadozó halat tarthat meg, továbbá 3 kg egyéb halat.

 A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 28/2021 határozatával egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

 

 1. Javaslat éves darabszám meghatározására: Évente nemes halból felnőtt horgász összesen 34 db-ot tarthat meg

 A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 29/2021 határozatával egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

 

 1. Javaslat: ragadozót maximum 14 db-ot, ifjúsági és kedvezményezett horgász összesen 18 db-ot, ragadozót maximum 7 db-ot tarthat meg. A megtartott nemes halat legfeljebb a fogást követő nap 18 óráig lehet a tóban (haltartóban, szákban) tartani. Az amur az éves mennyiségi korlátozásba beleszámít! Egyéb halból felnőtt horgász évente maximum 40 kg-ot, ifjúsági, ill. kedvezményezett horgász évente maximum 20 kg-ot foghat ki

 

Sólyom Gábor megkérdezi a tagságot, hogy a tett javaslattal kapcsolatban van-e egyéb javaslat vagy kiegészítés.

 

Zóna István felszólalásában javasolja, hogy az éves kifogható ragadozó számmot csökkentsük 10 db-ra.

A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 30/2021 határozatával Zóna István javaslatát  fogadta el 15 elutasítás mellett 31 igen, 1 tartózkodással.

A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 31/2021 határozatával 3 elutasítás mellett 39 igen, 5 tartózkodással elfogadta az amur az éves korlátozásba beleszámít javaslatot.

 

 1. Javaslat: Tilos jelölt halat eltenni

 A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 32/2021 határozatával 46 igen, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta .

 

 1. Javaslat: Tilos 4 kg-nál nagyobb egyedsúlyú halat (kivétel harcsa és süllő), bármekkora koi pontyot, compót, fekete amurt elvinni (mérlegelés esetleg fényképezés után azonnal vissza kell ereszteni)

 Módosító javaslat érkezett Méder Ferenctől, hogy a 4kg-os súlykorlátozás csak és kizárólag a ponytra vonatkozzon.

 A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 33/2021 határozatával 43 igen, 4 elutasítás mellett  Méder Ferenc módosító javaslatát elfogadta .

 

Módosító javaslat érkezett Méder Ferenctől, hogy az amur tekintetében a súlykorlátozás 6 kg legyen

 A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 34/2021 határozatával Méder Ferenc módosító javaslatát az amúr 6kg-os súlykorlátozására vonatkozóan elfogadta .

  

 1. Napirendi pont: Őrségrend további rendjének egyeztetése

 

A tagok részéről felmerült az a javaslat, hogy az őrség jelenlegi szabályozása módosításra kerüljön, akár az egy időszakban őrséget ellátó tagok számában, akár esetleges kamerarendszer kiépítésével kiváltani a személyes megjelenéssel járó őrséget.

 Fontos: A Közgyűlés a kérdéskört megtátgyalta és egyértelműen kinyilvánította szándékát miszerint őrségre a jelenlegi formában szükség van.

 

 1. Napirendi pont: Területi jegy kiadásával kapcsolatos változásokról döntés

 

Időszak

Jogcímcsoport

Jogcím

Botok száma

Vízterület

Fogyasztói ár

Becenév

Éves

Általános

Felnőtt

2

Munkáséri Tavak

44,000

Éves Felnőtt területi engedély

Éves

Általános

Felnőtt kedvezményezett 1 botos

1

Munkáséri Tavak

22,000

Éves Felnőtt Kedvezményes 1 botos

Éves

Általános

Gyermek

1

Munkáséri Tavak

1,000

Éves Általános Gyerek

Éves

Általános

Ifjúsági

1

Munkáséri Tavak

22,000

Éves Általános Ifjusági

Éves

Sport célú

Ifjúsági

1

Munkáséri Tavak

1,000

Éves Ifjusági Sport

Napi

Sport célú

Felnőtt

2

Munkáséri II. tó (11-036-1-1)

2,500

Napi feltőtt sportjegy

Napi

Általános

Felnőtt

2

Munkáséri II. tó (11-036-1-1)

5,000

Felnőtt békéshalas napijegy

Napi

Általános

Felnőtt emelt áras

2

Munkáséri II. tó (11-036-1-1)

10,000

Felnőtt napijegy radagozó elviteli lehetőséggel

 

 A Közgyűlés nyílt szavazás eredményeként 35/2021 határozatával egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

 

 1. Napirendi pont: Tisztségviselő választás (fegyelmi bizottság elnöke)

 

A levezető Elnök megkéri a szavat számláló bizottságot, hogy készüljenek elő a titkos szavazás lebonyolításához.

A levezető Elnök tájékoztatja a tagságot, a fegyelmi bizottság Elnöki pozíciójára 3 jelölt közü lehet választani név szerint:

                                            Slezák József

                                            Lengyel Csaba

                                            Dörömbözy Béla

 

A nevek felolvasásán kívül a kivetítőn a három név a szavazás ideje alatt olvasható.

A szavazatszámláló bizottság kiosztotta a szavazólapokat, amikre egy jelölt nevét kell felírni.

Az összehajtott szavazólapokat mindenkinek saját kezűleg az előre elkészített urnába kell bedobnia.

 

A szavazás megtörtént, a szavazatok számlálását a számláló bizottság elvégezte.

A szavazat számláló bizottság elnöke a következő adatokat szolgáltatta, amiről a levezető elnök a Közgyűléssel a alábbiak szerint megosztott:

 

Slezák József  - 7 szavazat

Lengyel Csaba – 5 szavazat

Dörömbözy Béla – 31 szavazat

 A Közgyűlés 36/2021 határozatával Dörömbözy Bélát 31 szavazattal a Fegyelmi Bizottság Elnökének megválasztotta.

 

A levezető elnök a Közgyűlésnek megköszönte a részvételt és az aktív munkát.

 

 

K.m.f.

                                                          

                         ………………………………….                              ………………………………….

                                   Kovácshegyi Zoltán                                                       Árendás Ibolya

                                        levezető elnök                                                        jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

                         ………………………………….                              ………………………………….

                                       Zelenyák Gyula                                                         Csiszár Józsefné

                                jegyzőkönyv hitelesítő                                              jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

                                                                   ………………………………….

                                                                                    Nagy Csaba

                                                                                egyesület elnöke

 

 

 

 

A MUNKÁSÉRI HORGÁSZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Változások)1.§

Általános rendelkezések

 

(1)  Az egyesület neve: Munkáséri Horgász- és Környezetvédő Egyesület.

(2)  Az egyesület rövidített neve: Munkáséri H. K. E.

(3)  Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Madách Imre utca 1/G.

(4)  Az egyesület levelezési címe: 2800 Tatabánya, Madách Imre utca 1/G.

(5)  Az egyesület bankszámla száma: OTP. Bank Nyrt. Tatabánya 11740009-20115405, 11740009-41001163.

(6)  Az egyesület működési területe: Komárom-Esztergom megye, Munkáséri I. tó (nevelőtó) víztér kódja: 11-035-1-1; Munkáséri II. tó (horgásztó) víztér kódja: 11-036-1-1

 

5.§

A tagok jogai

 

(1)     Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, akiket – az ifjúsági, a jogi személy, a pártoló és a tiszteletbeli tagokra vonatkozó, a 4. és 5. §-okban meghatározott korlátozások kivételével – egyenlő jogok illetnek meg és egyenlő kötelezettségek terhelnek.

(2)     A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

(3)     A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4)     Az egyesület tagjai jogosultak:

a./   az egyesület tevékenységében közreműködni;

b./   állami horgászjegyet igényelni és annak birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületeken horgászni;

c./   a szövetség és az egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni;

d./   a tanácskozáson részt venni, azokon indítványokat, javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani, szavazni, tisztségviselőket jelölni, választani,

e./   amennyiben vele szemben kizáró és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, tisztséget viselni;

f./   az ifjúsági tagok - az elnök, titkár, és a felügyelő bizottsági elnök kivételével - tisztségekre is megválaszthatók;

g./   az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.

 

17.§

A fegyelmi bizottság

 

(1)     Az egyesületnél 3 (három) fős fegyelmi bizottság működik, a fegyelmi bizottság elnökét és 2 (kettő) tagját a közgyűlés választja meg 5 (öt) évi időtartamra.

(2)     A fegyelmi bizottság tagjai 2021. augusztus 29. napjától 5 évre, 2026. augusztus 28. napjáig:


 • Dörömbözy Béla /anyja neve: Gombkötő Júlianna/, 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 903. szám alatti lakos /elnök/


 • Venczel Tóbiás Tamás /anyja neve: Tóth Mária Magdolna/ 2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 614. 3/8. szám alatti lakos /tag/


 • Varga Zsuzsa /anyja neve: Miskovics Julianna/ 2851 Környe, Szabadság utca 12. szám alatti lakos /tag/

 

logo.jpg

Keresés

Képek

g6_medium.jpg

Kapcsolat

Levelezési cím:
Nagy Csaba
2800 Tatabánya
Madách Imre utca 1/G.
Mobil: 0620/ 912 08 53

E-Mail: info@munkaserito.hu

GPS koordináták:
É 47.5297222°  K 18.3838888°
É 47° 31' 47.0000"  K 18° 23' 2.000"